Seznam doporučené literatury

Obtížnost jsem hodnotil subjektivně podle průřezu témat, srozumitelnosti textu a pokročilosti popisovaných technik. Kvalita je hodnocena již bez přihlédnutí na pokročilost, takže i velice jednoduchá kniha, je-li srozumitelná a bez chyb, může dostat vysoké hodnocení kvality. U cizojazyčné literatury není k faktu, že není psaná v českém jazyce přihlíženo, obtížnost je hodnocena stejně, jakoby kniha byla v českém jazyce.

Dostupná v českém jazyce

Josef Veselý: Magie

Zaměření: široké, zejména různé formy ceremoniální magie a invokace

Obtížnost: **000

Kvalita: ****0

Josef Veselý: Magie pro pokročilé

Zaměření: převážně evokační magie dle různých systémů

Obtížnost: ***00

Kvalita: ****0

Scott Cunningham Přírodní magie

Zaměření: přírodní a sympatetická magie, použití jednoduchých technik a korespondencí

Obtížnost: *0000

Kvalita: ***00

František Bardon Brána k opravdovému zasvěcení

Zaměření: invokace a evokace, trénink mysli, kvalitní, ale nekompatibilní s běžnými systémy

Obtížnost: ***00

Kvalita: ***00

Jakub Achrer: Wicca: První zasvěcení

Individuální dojem ze zasvěcení do tradiční Wiccy. V současné době jediný původně český knižní zdroj o tradici Wicca.

Obtížnost: *0000

Kvalita: ****0

Dostupná v anglickém jazyce

Ellen Cannon Reed The Witches Qabalah

Zaměření: kabala z pohanského pohledu

Obtížnost: **000

Kvalita: ****0

S. & J. Farrar Spells and How They Work

Zaměření: praktická magie

Obtížnost: **000

Kvalita: ****0

Nick Farrell Magical Pathworking: Techniques of Active Imagination

Zaměření: pathworking, vnitřní transformace, trénink mysli

Obtížnost: ***00

Kvalita: *****

Dion Fortune Psychic Self-Defence

Zaměření: magická sebeobrana, ochrana, psychická bezpečnost

Obtížnost: **000

Kvalita: ****0

Amber K True Magick: A Beginner's Guide

Zaměření: praktická a pohanská magie, léčení

Obtížnost: *0000

Kvalita: ****0

Phil Hine Oven-Ready Chaos (pdf verze) / Condensed Chaos (tištěná verze)

Zaměření: chaos magie

Obtížnost: ***00

Kvalita: ****0

Aleister Crowley Liber 777

Zaměření: ceremoniální a jiná vysoká magie, evokace, Thelema

Obtížnost: *****

Kvalita: ****0

Literatura, kterou nedoporučuji (aneb raději investujte jinde)

Ray Buckland Magie Svíček

Zaměření: praktická magie, instantní kouzla

Obtížnost: 00000

Kvalita: *0000

Diana Perretti Kniha kouzel

Zaměření: divinace, instantní kouzla

Obtížnost: * 000

Kvalita: * 0000

Zuzana Antares Malá škola čarodějnictví

Zaměření: čarodějnictví, lidová magie, instantní kouzla

Obtížnost: *0000

Kvalita: **000

Marcela Košanová Čarodějnický slabikář

Zaměření: lidová magie, čarodějnictví, New Age, fluffy bunny witchcraft, instantní kouzla

Obtížnost: 00000

Kvalita: 0000

Jenny Nowak Čarodějka po česku

Zaměření: lidová magie, pověry, fikce

Obtížnost: 0000

Kvalita: 0000


Eurik