Stručné ale srdečné poděkování

Chtěl bych poděkovat své rodině za jejich trpělivost a podporu.

Dále Sothis, za její lásku a za to, že je světlem mého života a největší oporou, kterou jsem kdy měl.

Dále všem přátelům, a to nejen pohanům a mágům, díky kterým mohu být tím, kým jsem. Díky za všechny kalby, za všechny hovory, rady i rituály.

Zvláštní poděkování patří těm, kteří se svou aktivně podíleli na finální podobě této verze stránek. Za pravopisnou korekturu děkuji Štěpánovi. Za komentáře a upozornění děkuji TMP, Lesie, Darkenovi, Barace, Zahradovi, Aničce a dalším. Za komentáře a grafickou výpomoc velmi děkuji Noiře. Za velice podrobný komentář a za technické poradenství a podporu velice děkuji Codymu.

Autorům open source šablon, které jsou zcela a bezpodmínečně zdarma, jakožto i všem ostatním tvůrcům, kteří publikují v podmínkách GNU a Open Source, zejména tvůrcům systému Ubuntu a tvůrcům programu Bluefish editor, ve kterém byly tyto stránky vytvořeny. Také tvůrcům prohlížeče FireFox, ve kterém byly tyto stránky testovány a ve kterém fungují, přestože stále nejsou validní ani podle volněji hodnotícího validizátoru.

Děkuji všem dobrým bytostem ve všech světech, hmotným i nehmotným, malým i nesmírným, zjevným i skrytým, známým i nepoznaným.

Láska s vámi. Děkuji vám všem.

Eurik