Magické korespondence, jejich příklady a využití

Téměř bez ohledu na pojetí magie a praktikovaný magický systém každý magik velice brzo narazí na existenci korespondencí, jakýchsi skrytých paralel mezi objekty, kvalit, kterých si nepraktikující většinou nejsou vědomi. Výjimku tvoří některé moderní systémy, například postmoderna, která se takovými „detaily“ prostě nezabývá. Mnozí z praktikujících však i přesto budou o korespondencích něco vědět ze zkušeností s jinými systémy...

Mezi základní korespondence patří:

 • čtyři živly (oheň, voda, země, vzduch) ze kterých se podle antického pojetí skládá celý svět
 • Slunce, Měsíc a planety sluneční soustavy, tj. Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn. S dalšími (tzv. transsaturnskými) planetami se pracuje méně už proto, že byly dlouhou dobu neznámé. Jsou považovány za člověku vzdálenější, jsou k nim řazeny různé fenomény a jiné dimenze - často se zcela odlišným pojetím i etikou.
 • Existují i mnohé další korespondence, které lze věcem přiřadit. Když se pustíte do hlubšího studia, zjistíte, že všechno souvisí se vším. Barvy, astrologická znamení, runy, symboly, spojení s konkrétní entitou či božstvem jsou další z mnoha možných korespondencí.

  Šifry a skrytá symbolika

  K magii odjakživa z mnoha důvodů (bezpečnost, utajení, udržení „know-how“) patří tajemství. Informace o magických praktikách byly často zaznamenány šifrou nebo symboly, kterým rozumí jen zasvěcení nebo ti, kteří se danými materiály zaobírají dopodrobna a znají jejich významové pozadí. Krom tajných abeced a komplexních šifer sem patří i drobnosti jako značky planet, runy a jejich významy, značky živlů, symbolika barev (často používaná na středověkých obrazech s náboženskými motivy) a různých geometrických obrazců. V čarodějnictví k nim patří třeba lidové a čarodějnické názvy rostlin a další pojmosloví. Podobně jako každá věda či povolání má své názvosloví a „hantýrku,“ má ji i magie a každý magický systém. Jednou z perel v tomto smyslu je alchymie, která bohatě oplývá symboly grafickými i slovními, nezřídka velice poetickými.

  Dnes již není důvod magické deníky a knihy šifrovat, ale při čtení starších textů je třeba s různými chytáky počítat. Například ještě i vynikající materiály magika Aleisteira Crowleyho (převážně z první poloviny 20. století) jinak velice cenné a zajímavé, jsou protkané zavádějícími vtípky, místy až neužitečným balastem a nesmyslnými instrukcemi, které s textem (nebo přinejmenším samotnými magickými akty) vůbec nesouvisí.

  Běžné symboly a jejich možné významy

  Na úvod je třeba poznamenat, že v různých kulturách a systémech může mít tentýž symbol zcela odlišné významy. Zde uváděné významy jsou většinou rozšířené „čarodějnické“ interpretace nebo významy ceremoniální magie. Pokud budete pracovat s nějakým méně obvyklým nebo „nekompatibilním“ systémem, je dobré se o významu symbolů v jeho rámci nejprve něco naučit, zejména o zásadních odlišnostech. Některé rozpory zde pro zajímavost uvádím, ale zdůrazňuji, že nejsem ani symbologem ani pokročilým adeptem tradičních směrů jako je kabala, alchymie nebo ceremoniální magie zaměřená na démonologii s pomocí grimoárů a klíčů. Moje znalosti jsou proto dost omezené a při využití uvedených informací například v rámci zmíněných systémů je třeba to vzít v potaz a brát je s určitou rezervou.

  Poznámka: symboly jsem kreslil od ruky, takže jsou sice nedokonalé, ale zas to bylo malované s láskou a exklusivně pro vás, bez porušení autorských práv.

  pentagram

  Pentagram. Pěticípá hvězda je symbolem mikrokosmu (člověka stojícího s rozpřaženýma rukama, a nohama od sebe), čtyř živlů a pátého, jednotícího „živlu“ nebo spíše sféry často označované jako Akáša. Pentagram se často používá jako ochranný symbol a v různých obměnách jako vyvolávací a zapuzovací znak. Často nošen čarodějnicemi, wiccany z eklektické i tradiční větve a dalšími magiky jako obecný symbol příslušnosti „k řemeslu.“

  Obrácený pentagram může znamenat symbol druhého stupně zasvěcení ve Wicce, bafomet (užívaný symbol Chrámu církve Satanovy), v profánní formě je potom užíván jako ozdoba v rámci stylu „goth“ nebo „metal“ bez hlubšího významu, jen s jakýmsi neurčitým vztahem k rebelii nebo temnotě.

  hexagram

  Hexagram, šesticípá hvězda. Symbol makrokosmu, spojení dualit; ženského a mužského principu, života a smrti, ohně a vody v dokonalé rovnováze. Též Davidova hvězda, zejména v modré barvě (označení na různých úrovních odkazující jak na židovské náboženství, tak na sionismus. Je to národní znak státu Izrael.) Používán i jako symbol ochrany.

  trojuhlenik

  Trojúhelník směrem nahoru je symbolem živlu ohně nebo mužského principu, má však mnoho dalších matematických, filosofických a mytologických významů (svatá trojice, platónský trojúhelník, aj.)

  trojuhlenik

  Trojúhelník dolů je symbolem živlu vody nebo ženského principu.

  vzduch

  „Přeškrtnutý“ trojúhelník špičkou nahoru se používá jako symbol živlu vzduchu.

  zeme

  „Přeškrtnutý“ trojúhelník špičkou dolů se používá jako symbol živlu země.

  triscale

  Symboly s třemi cípy v různých obměnách většinou symboly různých pohanských bohyň i čarodějnické Bohyně (universálního, trojjediného ženského principu). Typickým příkladem je právě triscale. Používá se v keltském i nordickém pohnaství (Ásatrú). Některé varianty triscale mají mnohem pozdější a méně známé významy. Jedna forma triscale se používá i jako symbol BDSM (1) , též některá neonacistická hnutí (zejména v Německu) zneužívají triscale jako náhražku zakázané svastiky jako symbol svého hnutí. (2)

  kruh

  Kruh je symbolem nekonečnosti, koloběhu, nesmrtelnosti, prostoru a v rámci jiných symbolů i symbolem naší planety.

  kosoctverec

  Je zajímavé, že ač se obscénní symbol kosočtverce jako vagíny používá už od středověku, jeho mnohem starším významem je runa othila, která má falickou symboliku a znázorňuje mužství a mužskou plodnost, někdy též hrot kopí. Někdy je také zástupnou značkou krystalu nebo diamantu, kde opět převažuje spíše sluneční, mužská symbolika.

  kriz

  Kříže obecně mají v naší kultuře neuvěřitelně široké spektrum forem a tvarů a ještě širší škálu významů.

  recky kriz

  Řecký kříž má mnoho významů. Používá se jako symbol rovnováhy, může značit rozdělení světa na čtyři elementy nebo světové strany, je symbolem východní církve (zejm. řeckého katolicismu). Podobný kříž se širokými rameny je také jedním ze symbolů mezinárodního Červeného kříže, k vidění například i na Švýcarské vlajce, od které byl symbol Č. k. odvozen.

  ondrejsky kriz

  Ondřejský kříž (ve tvaru X) může být krom mytologického křesťanského významu (byl na něm umučen Sv. Ondřej, odtud jméno) znakem sváru nebo oponentury, římskou desítkou a nebo označením středového bodu. K vidění například na skotské vlajce.

  keltsky kriz

  Keltský kříž je symbolem britského a zejména irského křesťanství, které si uchovalo mnoho symboliky i některé z tradic z pohanských (keltských) časů. Nejčastější symbol na náhrobcích ve Velké Británii. Je také zjednodušeným pohanským znamením zvěrokruhu (podobně jako kolo s osmi loukotěmi), kde čtyři příčky znázorňují slunovraty a rovnodennosti a kruh kolem zodiak, pohyb slunce po obloze a plynutí času obecně.

  svastika

  Hákový kříž je tradičním slunečním znakem a symbolem štěstí a požehnání ve většině indoevropských kultur (i když je původ nemožné přesně určit, nejstarší dochovaná zobrazení byla nalezena v Indii). Jeden ze symbolů Ásatrú. Jeho používání ve světě a zejména v Evropě je dodnes omezené z historických a někde i právních důvodů, protože ač byl už v předválečné době poměrně rozšířeným (a to i vojenským nenacistickým) symbolem, stal se během druhé světové války symbolem fašismu a nacismu a propagace těchto ideologií.

  Existují i další kříže; maltézský, hvězdný, růžový tj. rosekruciánský, růžový od slova růže, ne od růžové barvy. Většina z nich má zajímavé historické i mystické významy. Je to jedna z věcí, které stojí za nějaké to čtení třeba až se budete nudit za dlouhých zimních večerů...

  Jen pro pořádek uvedu i běžně užívané symboly planet

  Slunce: slunce

  Luna: Luna

  Merkur: merkur

  Venuše: venuse

  Mars: mars

  Jupiter: jupiter

  Saturn: saturn

  Korespondence barev


  Bílá: Bohyně, Měsíc, vyšší vědomí, mír, čistota a očista
  Černá: Saturn, ovládnutí, spoutání, prvotní chaos, temnota, pohlcení energie, uzemnění
  Hnědá přátelství, sklizeň, země, uzemnění
  Purpurová Jupiter, duchovní schopnosti, moudrost, vláda, soud, duševní a morální síla, společenské postavení
  Modrá vody, Jupiter, moudrost, ochrana, klid, ticho, štěstěna, komunikace, inspirace
  Zelená země, Venuše, tělesné léčení (nemoci, zranění), finance, posvátné stromy a rostliny, růst
  Růžová Venuše, náklonnost, sympatie, romantika, láska, péče, výchova, práce s dětmi, požehnání
  Červená oheň, Mars, vášeň, síla, průbojnost, odvaha a prosazení vlastní vůle, rychlá akce, chtíč, síla ovládat, velet, řídit, dominance, přežití
  Oranžová Merkur, úspěch, smlouvy, dohody, legální počiny, inforamce a studium, bankovnictví, prodej
  Žlutá vzduch, slunce, inteligence, jansnost, paměť, logika, racio, učení se, odstranění bloků a zábran

  Eurik


  (1) BDSM je zkratkou souhrně označující praktiky spojené se zaujímáním nerovných rolí v erotické interakci, erotickým použitím bolesti a podobně. Je kombinací tří dalších zkratek, BD jako bondage a discipline, tj. svazování a kontrola, DS jako dominance a submisivita a SM značí sadismus a masochismus. V komunitě BDSM se klade důraz na oboustranou dobrovolnost veškerých aktivit, bezpečnost a praktikování v rámci zdravého rozumu (Safe, Sane, Consensual neboli "SSC"). Nejde o pouhou perverzi, jak se většina lidí domnívá, nýbrž o velice intenzivní, naplňující interkaci dvou či více osob, která mívá hluboký psychologický rozměr a nezřídka je i nástrojem osobnostního a duševního růstu.[zpět]

  (2) Obecně hodně germánských "pohanských" hnutí se bohužel otevřeně hlásí k rasismu a diskriminaci. Poškozují tím reputaci těm, kteří berou mytologii vážně a skutečně praktikují pohanství, místo aby jen oslavovali fašismus v absurdním pseudohistorickém hávu.[zpět]